Vilkår for Indrykning af erhvervsannoncer

b.bilen.dk er et resultat af et tæt samarbejde mellem Berlingkse Mediaog BilZonen.

Hvis du som erhvervsdrivende indrykker annoncer på b.bilen.dk, henviser Berlingske Media derfor til BilZonens vilkår, som du ser nedenfor.

Vi tilbyder professionel håndtering af erhvervsannoncer med forskellige forhandlertilbud.

Generelt

Vilkårene er gældende i aftaler mellem kunden og BilZonen A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt. Afvigelser til aftaler i den af kunden afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af vores og vores samarbejdspartners organisation.

Vi forbeholder os ret til at nægte optagelser af annoncer og bannere, der strider imod lovgivningen, hensynet til vores brugere og/eller egne interesser.

Opsigelse

Kontrakter og aftaler ud over forhandlerpakker (oktan 92, oktan 95 oktan 98), er, med mindre andet er aftalt og nedskrevet, uopsigelige i 6 måneder fra startdato og kan herefter af parterne opsiges skriftligt med 6 måneders varsel. Dog er misligholdelse af kontrakten undtaget regler omkring normal opsigelse. Forhandlerpakker (oktan 92, oktan 95, oktan 98) kan opsiges til udgang af igangværende periode. Forhandlerpakker (oktan 92, oktan 95, oktan 98) der opsiges og genstartes inden for et kvartal pålægges et administrationsgebyr, svarende til 1 måneds annoncering.

Levering af ydelser

Produkter der skal bestilles eller aktiveres af annoncøren, skal anvendes indenfor max 12 måneder fra fakturering. Produkter der er ældre end 12 måneder og ikke benyttet, slettes således fra kundens konto på vores hjemmeside.

Drift og hosting

Der tages backup af kundens data og hjemmeside én gang i døgnet. Der ydes ingen driftsgaranti på systemer, web-services eller data i databasen - dog kan sammenhængende utilgængelighed på mere end én uge inden for én måned, af kunden betragtes som mislig­holdelse af kontrakten fra vores side. Trafikstigninger som kan henføres til misbrug, vil af os blive betragtet som misligholdelse af aftalen fra kundens side. I tilfælde af nedbrud eller utilgængelighed kan vores organisation ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab kunden eller tredjemand måtte have.

Domænenavne

Alle domænenavne registreres direkte i kundens navn, således at rettigheder og betaling påhviler kunden.

Robotindeksering

Der ydes ingen form for garanti for rigtigheden af de oplysninger der hentes.  Ajourføring af data kan ikke foretages såfremt:
- Der ikke kan opnås kontakt til kilde-serveren
- Strukturen på kilde-serveren er ændret uden, at vi er gjort bekendt med dette.

Såfremt strukturen på kilde-serveren kræver ændringer i opsætning af robotten, faktureres kunden særskilt for tidsforbruget.

Opdateringer i eksterne systemer

Der ydes ingen form for garanti for rigtigheden af de oplysninger der indtastes - ansvaret påhviler alene kunden.

Rettigheder

BilZonen har ejendomsretten til MultiAdmin og BilZonen PRO, software og anden kode udviklet til BilZonens systemer eller kundens hjemmeside. Brugen af MultiAdmin og BilZonen PRO omfatter kun kunden og evt. dennes medarbejdere. Alt design og materiale udviklet af BilZonen er dennes ejendom. Ved materiale der er udarbejdet og leveret af kunden, bevarer kunden ejendomsretten.

Betalingsbetingelser

14 dage netto. Ved overskridelse af betalingsfristen for vores tilgodehavender tilskrives rente med 1,5% pr. påbegyndt måned, minimum kr. 100,00. Eventuelle opstartsomkostninger faktureres ved kontrakt­underskrivelse. Løbende driftsomkostninger og annonceringsaftaler betales kvartalsvis eller månedsvis forud. 

Ansvarsregulering

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til rådighed af vores organisation. Vi er uden ansvar for tab eller skade, der påføres kunden som følge af trykfejl, forståelsesfejl, forkerte størrelser, priser, tidspunkt, forkert indrykningsdato eller manglende indrykning af annoncer m.v.
Vi er endvidere ikke erstatningsansvarlige for tab som skyldes force majeure.

Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til;

  • Hærværk eller terror (herunder virus og hackerangreb), krig, sabotage, oprør, uroligheder, eller naturkatastrofer.
  • Strejke, boykot, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af organisationen selv, eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder ligeledes hvis konflikten kun gælder dele af hjemmesiden.
  • Lovforskrifter, myndigheds¬foranstaltninger eller lignende.
  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedenstående begivenheder, uanset om det er organisationen, der står bag driften.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos vores eller samarbejdspartnerens organisation.
  • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores og vores samarbejdspartners kontrol.


Ændringer


Vi forbeholder os ret til at fortage ændringer i samhandelsvilkår uden nærmere varsel.

Fortrydelsesret

For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på vores og vores hjemmeside, gælder, at når oplysningerne er blevet leveret/bekræftet, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres. Det betyder, at din bestilling efter annoncen er bekræftet, samt indrykning af annoncer ikke kan fortrydes.

Reklamation eller klage

Ved eventuelle reklamationer eller klager over jeres annoncer, bedes I rette henvendelse til bilzonen på tlf.: 70 20 56 78 eller mail: support@bilzonen.dk

Tvister

Enhver tvist mellem organisationen og kunden afgøres efter dansk ret med Sø‑ og Handelsretten i København som værneting.

Generelle Deadlines

Vi arbejder ud fra følgende generelle deadlines:

Ændring af kundeoplysninger: 2 dage
Oprettelse af robot: 5 dage
Rettelse af robot: 2-5 dage
Oprettelse af hjemmeside: 5 dage
Bestilling af banner: Efter aftale
Skræddersyet hjemmeside: Efter aftale
Ændring af hjemmeside: 3 dage

Sælg din bil

Bilen sættes til salg på 20 markedspladser hos førende danske medier med ét klik.

Din annonce bliver synlig for mere end 550.000 bilkøbere i hele Danmark.

Du kan oprette en gratis annonce med ét billede.

Se hvor din bil sættes til salg og læs mere om partnernetværket her

OPRET GRATIS ANNONCE NU
Klik her