Vilkår for Indrykning af privatannoncer

b.bilen.dk er et resultat af et tæt samarbejde mellem Berlingske Media og BilZonen.

Hvis du som privat indrykker din bil til salg på b.bilen.dk, henviser Berlingske Media derfor til Bilzonens vilkår, som du ser nedenfor.

 

Generelt

Bilen skal altid beskrives korrekt, og du er selv ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne i din annonce - Vi forbeholder os dog ret til at redigere din annonce i henhold til vores regler for annoncering (se nedenfor). Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Din indrykkede annonce, bliver automatisk gemt under din profil, hvor du også kan redigere, se, forlænge eller slette annoncen. Du kan til hver en tid se dine annoncer ved at logge ind med dit brugernavn og password på din profil.

Opsigelse af annoncen

Annoncen vises som udgangspunkt på hjemmesiden i 90 dage. Annoncen kan herefter løbende forlænges, indtil bilen er solgt. Når det ikke længere er aktuelt for dig at have annoncen indrykket på hjemmesiden, er du forpligtet til at slette annoncen (f.eks. når bilen er solgt, eller hvis du ikke ønsker at sælge den alligevel). Du sletter din annonce ved at logge på din profil med brugernavn og password og vælge funktionen 'slet annonce'. Har du knyttet betalte tilkøbsprodukter til din annonce, betaler du udelukkende for disse ved annoncens oprettelse eller ved senere tilkøb. Betalte annonceprodukter forlænges således ikke automatisk uden din aktive medvirken og faktureres ikke løbende.

Fortrydelse

Du skal være opmærksom på, at den gængse fortrydelsesret på 14 dage er begrænset til følgende hos os: Fra det tidspunkt du aktiverer din annonce på, er fortrydelsesretten ved køb af annonce-tilkøbsprodukter ikke længere gældende. Dette skyldes, at annonceprodukterne specialproduceres til din bil og tages i brug med det samme. Disse vilkår omkring fortrydelsesret løber fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.

Reklamation eller klage

Ved eventuelle reklamationer eller klager over din annonce, bedes du rette henvendelse til bilzonen på tlf.: 70 20 56 78 eller mail: support@bilzonen.dk. 

Regler for annoncering

Annoncering i sektionen "private biler" må ikke være af erhvervsmæssig karakter. Hvis erhvervsdrivende annoncerer i denne sektion, forbeholder vi os ret til at efterfakturere ydelserne i henhold til gældende priser for forhandlere.

Indhold

Tekst og indhold må ikke være af stødende eller krænkende karakter. I så fald forbeholder vi os retten til at redigere eller slette det gældende indhold.

Priser og aftaler for ydelser

Alle priser på hjemmesiden er inklusive moms og alle andre udgifter. Bemærk at alle kontrakter indgås på dansk.

Du skal være fyldt 18 år for at handle på bilzonen.dk - er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre. 

Betaling og betalingsmidler 

Vi benytter sikker online betaling via SSL-krypteret forbindelse på servere, der overvåges døgnet rundt. Annoncetilkøbsprodukter kan betales med Dankort eller Visa/Dankort. 

Ansvarsfraskrivelse

Vores internetportal er et annoncemedie, der formidler kontakt mellem køber og sælger. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for oplysninger om den annoncerede bil, og vi indgår på ingen måde i aftaleforholdet mellem køber og sælger.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til rådighed af vores hjemmeside. Vi er uden ansvar for tab eller skade, der påføres kunden som følge af trykfejl, forståelsesfejl, forkerte størrelser, priser, tidspunkt, forkert indrykningsdato eller manglende indrykning af annoncer m.v.

Vi er endvidere ikke erstatningsansvarlige for tab som skyldes force majeure, herunder:

  • Hærværk eller terror (herunder virus og hackerangreb), krig, sabotage, oprør, uroligheder, eller naturkatastrofer.
  • Strejke, boykot, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af organisationen selv, eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder ligeledes hvis konflikten kun gælder dele af hjemmesiden.
  • Lovforskrifter, myndigheds¬foranstaltninger eller lignende.
  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedenstående begivenheder, uanset om det er organisationen, der står bag driften.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos vores eller samarbejdspartnerens organisation.
  • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores og vores samarbejdspartners kontrol.

 

 

Der henvises til følgende vedr. Beskyttelse af personlige oplysninger

 

 

Sælg din bil

Bilen sættes til salg på 20 markedspladser hos førende danske medier med ét klik.

Din annonce bliver synlig for mere end 550.000 bilkøbere i hele Danmark.

Du kan oprette en gratis annonce med ét billede.

Se hvor din bil sættes til salg og læs mere om partnernetværket her

OPRET GRATIS ANNONCE NU
Klik her