Danske bilister kan lide at køre

Danske bilister kan lide at køre

Vi er det folk i Norden, der bedst kan lide at sidde bag rattet.


Egentlig skulle man ikke lige tro det, men danskerne er faktisk det folk i Norden, der er mest glade for at opholde sig i en bil. Nu er det heller ikke til at vide, om de øvrige nordiske lande har så mange køer i stortrafikale områder som København, men det må de næsten have.

En ny undersøgelse, der måler bilisternes temperatur på en række områder fra dækfirmaet Goodyear, viser nemlig det faktum, at hvis man spørger et repræsentativt udsnit af bilisterne om deres holdning til at køre bil, så er danskerne mest positive.

Hele seks ud af ti danskere betragter bilkørsel som en kombination af fornøjelse og nødvendighed, mens det kun er tilfældet hos under halvdelen af bilisterne i Norge og Sverige og endnu lavere i Finland.

Tilmeld dig BILEN.dk's ugentlige nyhedsbrev

Det er muligt, at danske veje ligner et stort vejarbejde, men det er der måske også en god grund til, eller der kommer ihvertfald noget godt ud af det. For spørges bilisterne i de fire lande om, hvad de tror er årsag til ulykker, så svarer næsten halvdelen af finnerne, at det er dårlig vejkvalitet, men kun hver femte danske bilist har den opfattelse. I Sverige og Norge er det tal godt og vel dobbelt så højt, så en forsigtig konklusion kunne være, at de danske veje er bedre, end det er tilfældet hos vore nordiske brødre.

Generelt har vi i Norden ikke den helt store tiltro til vore medbilisters evner i trafikken, for vi mener, at chaufførens manglende kompetencer ofte er årsag til skete ulykker. I Sverige har hele 93 procent den holdning, mens tallet i Danmark er lavest med 77 procent, men altså stadig et højt tal.

Og en af de ting, vi frygter hos vore medbilister, er, at de er enten berusede eller under indflydelsen af narkotika. Den frygt kommer til udtryk hos især svenskere og finnere, mens knap så mange danskere og nordmænd angiver det som ulykkesårsag.

Da det nu er et dækfirma, der står bag undersøgelsen, så har de også undersøgt en række forhold omkring lige netop dæk blandt de 4.200 bilister i alderen 25-59 år, som GFK Customer Research har spurgt.

Det viser sig, at mens 70 procent af svenskerne omfatter nedslidte dæk som en stor ulykkesrisiko, så er det tilsvarende tal i Danmark kun 56 procent, mens omkring en trejdedel af de nordiske bilister er bekymret for kvaliteten af dækkene.


Skal du sælge din bil? Så husk du kan gøre det her