Bøderegn over Danmark
Flere fotovogne, mere sofistikeret måleudstyr til politibilerne og flere almindelige fartkontroller gør livet surt for fartsyndere. Sidste år kostede fart flere bøder end nogen anden type færdselsforseelse. Foto Nils Meilvang.
Spritkørsel, kørsel uden kørekort og andre gentagne grove færdselsovertrædelser kan kan koste bilen. Foto Tommy Kofoed

Bøderegn over Danmark

Fart, mobilsnak og glemt sikkerhedssele koster flest bøder.


Der indføres løbende skrappere sanktioner mod fartsyndere i særdeleshed og trafiksyndere i almindelighed. Med virkning fra 15. april blev straffen for at køre for stærkt ved vejarbejde fordoblet. Samtidig kan bilister, som kører for stærkt ved vejarbejde, nu få en betinget frakendelse af kørekortet allerede ved hastighedsoverskridelser på 40 procent mod tidligere 60 procent.
Mange andre stramninger har løbende sneget sig ind i »bødekataloget«, hvor rammen i dag går fra 1.000 kr. til 7.500 kr. Plus diverse tillæg.

F.eks. pålægges synderen 1.000 kr. ekstra for hastighedsoverskridelser på 30 pct. eller mere, hvis kørslen er sket på andre veje end motorveje. For alle veje gælder et såkaldt højhastighedstillæg på 1.000 kr. og opefter startende ved 140 km/t og stigende med 500 kr. for hver 10 km/t. herover. Ved 160 km/t er højhastighedstillægget f.eks. 2.000 kr. oven i bøden. Ved 200 km/t er det 4.000 kr. Og så fremdeles.

Sælg din bil på Bilen.dk her

Bøderne afhænger også af, hvor synderen er blevet snuppet. Den »milde« bødetakst 1 gælder for alle veje uden for motorvejsnettet, hvor den maksimale lovlige hastighed er under 100 km/t. Her starter bøden ved 1.000 kr., hvis overskridelsen er under 20 pct.

Bødetakst 2 gælder på motorveje med tilladt hastighed på 100 km/t eller mere. Også her er startbøden for mindre end 20 pct. overskridelser 1.000 kr. Men bødetakst 2 kan ved større procentuelle overskridelser udløse højere bøder end bødetakst 1. Ved 60 pct. overskridelse er bøden ifølge takst 1 2.500 kr., mens takst 2 koster 3.500 kr. I begge tilfælde plus diverse tillæg. Der er også særlige takster for biler over 3.500 kg, knallerter m.m.

En anden relativ ny ubehagelig overraskelse for fartsyndere er risikoen for at skulle bidrage til den såkaldte offerfond med 500 kr. Det skal alle, der idømmes kørselsforbud, betinget/ubetinget frakendelse af af kørekortet eller klip i kortet.
Klip får man for at køre over for rødt, overskride spærrelinjer, overskride ubrudt kantlinje til nødspor, køre over for blinkende jernbanelys - eller anden tilsidesættelse af reglerne om »kørsel over jernbanespor, kørsel for tæt på forankørende, venstre om helleanlæg, ændring af færdselsretning til gene/fare for andre, ulovlig overhalning, gasse op, når man er ved at blive overhalet, ulovlige vognbaneskift, overhalning ved fodgængerfet, tilsidesættelse af vigepligt, racerkørsel på offentlig vej, fartoverskridselse på mere end 30 pct. og manglende anvendelse af påbudt sikkerhedsudstyr for børn«.
Et klip forældes efter tre år. Hvis synderen inden over tre år får tre klip eller mere, koster det betinget frakendelse af kørekortet. Man skal med andre ord bestå en fornyet køreprøve.

Tilmeld dig BILEN.dk's ugentlige Nyhedsbrev

En bilist, der har haft kørekort i under tre år, får kørselsforbud efter klip nummer 2. Kortet inddrages indtil målrettet køreundervisning er gennemført og en ny køreprøve bestået.

Betinget frakendelse af kørekortet sker altid, hvis hastighedsoverskridelsen er på 60 pct. eller mere. For nogle typer køretøjer (f.eks med trailer) allerede ved 40 pct. Kører man over 160 km/t får man ligeledes en betinget frakendelse selv om kørslen foregår på motorvej med 130 km/t som højeste fart.
Bilisten kan også miste kørekortet ubetinget. Det afhænger af antallet af klip flere end tre, og der tages også højde for tidligere overtrædelser af færdselsloven.
Ubetinget frakendelse sker altid ved 100 km/t for meget, ved mere end 100 pct. overskridelse og ved 200 km/t selv på motorvej.

Følg med i nyheder og tests på facebook

I skemaet kan du se, hvad en række forskellige overtrædelser koster. Vedrørende den komplicerede beregning af hastighedsbøder efter diverse takster med diverse tillæg henviser vi til www.politi.dk.

1.000 kr.

Glemt kørekort
Nedslidte dæk pr. dæk
Uens dæk samme aksel
Pigdæk ikke alle hjul
Pigdæk ulovlig periode
Dårlig håndbremse/driftbremse
Uvirksomt horn
Defekt lyddæmper
Manglende spejl/spejle
Defekt sikkerhedssele
Kørsel med uregisteret bil
Defekt/tildækket nummerplade
Ulovlig brug af prøveplader
Ulovlig brug af prøvemærke
Flere passagerer end selepladser
Børn i bagudvendt stol bag aktiv airbag
Køretøj bredere end 2,55 meter
Køretøj længere end 12 meter
Påhængsvogn længere end 12 meter
Køretøj højere end 4 meter
Ikke tændte lygter i lygtetændingstiden
Forkert lygteføring/manglende kørelys
Ikke tegnet ansvarsforsikring
Slæde/ski rulleskøjter e.l. efter bil
Bilkørsel på fortov/cykelsti.
Kørsel i busbane
Ulovlig benyttet krybespor
Undladt at holde til højre
Forkert placering ved svingning
Forkert benyttet frakørselsbane
Unødig eller manglende signal
Manglende tegn
Ikke anvendt havariblink
Ikke anvendt advarselstrekant
Usikret standset/parkeret køretøj
Unødig støj
Ulovlig færdsel/standsning/parkering påmotorvej/motortrafikvej

1.500 kr.

Kørsel uden sele
Håndholdt mobil under kørsel
Retningspile eller tavle ikke respekteret

2.000 kr.

Børn under 135 cm. uden anvendt sikkerhedsudstyr
Passagerer under 15 år uden sikkerhedssele
Børn under 15 i bil m. flere passagerer end selepladser
Børn under 3 år på siddepladser uden sele.
Børn over 3 år under 135 cm. på forsæde uden sele.
Kørsel mod kørselsretning
Overskredet spærrelinje v. overhalning
Kørsel over for rødt
Ulovlig kørsel i nødspor
Forbudt overhalning (tavle)
Undladt at køre højre om helle
Overhalning højre om
Ignoreret fuld stop

Det fik bilisterne flest bøder for 2013:

Hastighed: 63.695
Mobiltelefon: 48.400
Sikkerhedssele: 38.038
Rødt lys: 14.944
Sprit/narko: 12.517
Lygter: 5.304
Vigepligt: 3.037


Skal du sælge din bil? Så husk du kan gøre det her